Xóa thanh toán bằng một cú nhấp chuột như thế nào?

Xóa thanh toán bằng một cú nhấp chuột như thế nào?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Xóa thanh toán bằng một cú nhấp chuột như thế nào?
AvatarGhensh1987 yêu cầu 5 months trước
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 5 months ago

Để tắt dịch vụ “Thanh toán bằng một cú nhấp chuột” trong phần “Thu ngân”, bạn cần kiểm tra hộp “Thanh toán bằng thẻ mới”, cho biết kích thước thanh toán và nhấp vào dấu bỏ chọn mà bạn muốn lưu ví trong phần “Thanh toán bằng một cú nhấp chuột”. Sau đó, bạn cần nhấp vào nút “Ký gửi tiền” và hoàn tất thanh toán.

Sau khi hoàn thành các bước này, chức năng Thanh toán bằng một cú nhấp chuột của bạn sẽ bị xóa.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Binary Option Rating