Xóa thanh toán bằng một cú nhấp chuột như thế nào?

Xóa thanh toán bằng một cú nhấp chuột như thế nào?Category: QuestionsXóa thanh toán bằng một cú nhấp chuột như thế nào?
Ghensh1987 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để tắt dịch vụ “Thanh toán bằng một cú nhấp chuột” trong phần “Thu ngân”, bạn cần kiểm tra hộp “Thanh toán bằng thẻ mới”, cho biết kích thước thanh toán và nhấp vào dấu bỏ chọn mà bạn muốn lưu ví trong phần “Thanh toán bằng một cú nhấp chuột”. Sau đó, bạn cần nhấp vào nút “Ký gửi tiền” và hoàn tất thanh toán.

Sau khi hoàn thành các bước này, chức năng Thanh toán bằng một cú nhấp chuột của bạn sẽ bị xóa.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating