Xác nhận địa chỉ email như thế nào?

Xác nhận địa chỉ email như thế nào?Category: QuestionsXác nhận địa chỉ email như thế nào?
Mokko yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Sau khi bạn đăng ký, trong chưa đầy năm phút, một email xác nhận sẽ được gửi đến để xác minh địa chỉ email của bạn. Để xác nhận địa chỉ email, hãy nhấp vào dòng chữ xác nhận tương ứng trong thư.

Nếu không thấy email đến, vui lòng xem trong thư mục spam, chương trình khuyến mãi, v.v.

Có thể yêu cầu gửi xác nhận lại trên trang tài khoản của bạn trong mục dữ liệu cá nhân “https://binomo.com/account”.

Trong trường hợp nhập sai địa chỉ email, bạn nên thay đổi và nhấp vào nút “Xác nhận”. Bạn sẽ nhận được một email có chứa liên kết xác nhận đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.

Trong trường hợp không thể hoàn thành xác nhận địa chỉ email, vui lòng liên hệ với chúng tôi: support@binomo.com.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating