Xác minh ví Yandex như thế nào?

Xác minh ví Yandex như thế nào?Category: QuestionsXác minh ví Yandex như thế nào?
User12405 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để xác minh ví Yandex, bạn sẽ cần gửi ảnh chụp màn hình với thông tin về các khoản thanh toán cho Binomo từ ví Yandex. Ảnh chụp màn hình phải được chụp trên trang https://money.yandex.ru/actions?_openstat”= ” template%3Bimenu%3Bactions, mở rộng danh sách mở ở góc trên bên phải, bạn cũng có thể thấy số ví ở đó. Ngoài ra, cần có thông tin hữu hình liên quan đến việc ký gửi tiền.

Các câu hỏi thường gặp Binomo là gì

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating