Xác minh ví Webmoney như thế nào?

Xác minh ví Webmoney như thế nào?Category: QuestionsXác minh ví Webmoney như thế nào?
Mokko yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để xác minh ví Webmoney, bạn cần gửi ảnh chụp màn hình Tài khoản Cá nhân WebMoney có chi tiết thanh toán cho Binomo (hiển thị rõ số ví và WMID), cũng như một trang có dữ liệu cá nhân của chủ sở hữu ví (hiển thị rõ tên viết tắt, WMID).

Các câu hỏi thường gặp Binomo là gì

Các câu hỏi thường gặp Binomo là gì

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating