Xác minh ví Payeer như thế nào?

Xác minh ví Payeer như thế nào?Category: QuestionsAuthor "Con42"Xác minh ví Payeer như thế nào?
Con42 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để xác minh ví Payeer, bạn phải gửi ảnh chụp màn hình hiển thị tài khoản Payeer cá nhân với các chi tiết gửi cho Binom (không cần hiển thị số tiền) và một trang có thông tin cá nhân của ví điện tử Payeer của người dùng (không cần hiển thị số tiền).

Các câu hỏi thường gặp Binomo là gì

Các câu hỏi thường gặp Binomo là gì

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating