Xác minh ví Neteller như thế nào?

Xác minh ví Neteller như thế nào?Category: QuestionsXác minh ví Neteller như thế nào?
Godson yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để xác minh tài khoản Neteller, bạn cần gửi ảnh chụp màn hình với thông tin liên quan đến các khoản thanh toán cho Bonomo từ ví điện tử Neteller của bạn. Đối với ảnh chụp màn hình, bạn cần chụp lịch sử chứa hoạt động giao dịch https://member.neteller.com/transaction/index bằng cách mở rộng danh sách mở ở bên phải ở trên cùng, nơi hiển thị số ví (bạn cần nhấp vào hình ảnh với hình bóng).

Các câu hỏi thường gặp Binomo là gì

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating