Xác minh ví ADVcash như thế nào?

Xác minh ví ADVcash như thế nào?Category: QuestionsXác minh ví ADVcash như thế nào?
AvatarVietMop yêu cầu 3 years trước
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 3 years ago

Để xác minh ví này, bạn cần gửi ảnh chụp màn hình với thông tin liên quan đến các khoản thanh toán cho Binomo từ ví ADVcash của bạn. Phải bao gồm chữ viết tắt tên của bạn, số ví và thông tin bổ sung.

Các câu hỏi thường gặp Binomo là gì

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating