Xác minh thẻ ngân hàng như thế nào?

Xác minh thẻ ngân hàng như thế nào?Category: QuestionsXác minh thẻ ngân hàng như thế nào?
Ghensh1987 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để xác minh thẻ ngân hàng, bạn sẽ cần gửi ảnh kỹ thuật số mặt trước của thẻ, hiển thị rõ: Họ và tên chủ sở hữu, 6 chữ số đầu tiên và 4 chữ số cuối của số thẻ, thời gian có hiệu lực. Không cần gửi mặt trái của thẻ.

Nếu thẻ chưa được đăng ký, thì bạn sẽ cần gửi:

  1. Một bản sao kê ngân hàng, trong đó phải có con dấu và chữ ký xác nhận việc phát hành thẻ dành riêng cho bạn (chữ cái đầu tiên tên của bạn, số thẻ, được hiển thị ít nhất một phần). Các câu hỏi thường gặp Binomo là gì
  2. Ảnh chụp màn hình ngân hàng trực tuyến (ở kích thước toàn màn hình trên thiết bị của bạn) với số thẻ và tên viết tắt của bạn.

Một trong hai tùy chọn ở bên trên có thể được dùng để xác nhận một thẻ vô danh.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating