Xác minh PerfectMoney như thế nào?

Xác minh PerfectMoney như thế nào?Category: QuestionsXác minh PerfectMoney như thế nào?
User12405 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để xác minh ví PerfectMoney, bạn cần phải gửi ảnh chụp màn hình với hình ảnh của tài khoản ví PerfectMoney với chi tiết thanh toán cho Binomo (có hiển thị số ví), cũng như trang có thông tin cá nhân của chủ sở hữu ví.

Các câu hỏi thường gặp Binomo là gì

Các câu hỏi thường gặp Binomo là gì

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating