Xác minh LTC (Litecoin) như thế nào?

Xác minh LTC (Litecoin) như thế nào?Category: QuestionsXác minh LTC (Litecoin) như thế nào?
AvatarCon42 yêu cầu 2 years trước
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 years ago

Xác minh ví LTC bằng cách gửi ảnh chụp màn hình giao dịch từ ví Litecoin của bạn đến Binomo. Văn bản tin nhắn phải chứa ID giao dịch được sao chép cùng với địa chỉ chuyển tiền.

Để xem ID giao dịch, bạn hãy truy cập https://chainz.cryptoid.info/ltc/.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating