Xác minh hệ thống Promsvyazbank như thế nào?

Xác minh hệ thống Promsvyazbank như thế nào?Category: QuestionsXác minh hệ thống Promsvyazbank như thế nào?
AvatarGodson yêu cầu 3 years trước
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 3 years ago

Để xác minh hệ thống Promsvyazbank, bạn phải gửi ảnh chụp màn hình giao dịch từ ví của khách hàng cho Binomo, ngày thanh toán, thời gian và số tiền sẽ hiển thị ở đó.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating