Xác minh BTC (Bitcoin) như thế nào?

Xác minh BTC (Bitcoin) như thế nào?Category: QuestionsXác minh BTC (Bitcoin) như thế nào?
Ghensh1987 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Việc xác minh ví PTS được thực hiện sau khi bạn gửi ảnh chụp màn hình với các giao dịch cho Binomo từ ví Bitcoin của bạn. Văn bản của tin nhắn phải chứa ID giao dịch được sao chép cùng với địa chỉ chuyển tiền.

Để xem ID giao dịch, bạn cần truy cập trang web https://www.blockchain.com/en/.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating