Ví điện tử và các phương thức thanh toán khác được xác minh như thế nào? Xác minh ví Qiwi như thế nào?

Ví điện tử và các phương thức thanh toán khác được xác minh như thế nào? Xác minh ví Qiwi như thế nào?Category: QuestionsVí điện tử và các phương thức thanh toán khác được xác minh như thế nào? Xác minh ví Qiwi như thế nào?
VietMop yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để xác minh ví Qiwi, bạn cần gửi ảnh chụp màn hình với thông tin liên quan đến các khoản thanh toán cho Binomo từ ví Qiwi. Ảnh chụp màn hình được lấy từ trang có lịch sử được chỉ định (https://qiwi.com/history). Ảnh chụp màn hình phải hiển thị rõ số ví và thao tác thêm tiền vào tài khoản trên Binomo. Điều này có thể được thay thế bằng cách gửi séc với một giao dịch cụ thể (định dạng PDF)

Các câu hỏi thường gặp Binomo là gì

Các câu hỏi thường gặp Binomo là gì

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating