Tôi nhận tiền thưởng như thế nào?

Tôi nhận tiền thưởng như thế nào?Category: QuestionsTôi nhận tiền thưởng như thế nào?
VietMop yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Phần thưởng được nhận trong các trường hợp sau:

  • Thêm tiền vào tài khoản của bạn bằng cách sử dụng tiền của bạn (tiêu chuẩn);
  • Nhập phiếu tiền thưởng;
  • Kích hoạt không có tiền thưởng ký gửi.

Cung cấp tiền thưởng không có tiền thưởng ký gửi trong các trường hợp sau:

  • Trong thời gian khuyến mãi của Binomo (miễn phí);
  • Sử dụng trình quản lý cá nhân cho tài khoản VIP và GOLD (với các ứng dụng cụ thể).

Truy cập phần 7 trong Thỏa thuận khách hàng để biết thêm thông tin chi tiết.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating