Tôi không thể ký gửi tiền vào tài khoản từ thẻ

Tôi không thể ký gửi tiền vào tài khoản từ thẻCategory: QuestionsTôi không thể ký gửi tiền vào tài khoản từ thẻ
Con42 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thực hiện một số biện pháp sau:

  • Trên trang “Dữ liệu Cá nhân”, kiểm tra quốc gia cư trú được chỉ định;
  • Xóa các tệp tạm thời trong trình duyệt (cookie, bộ đệm) hoặc sử dụng trình duyệt hoặc thiết bị khác;
  • Đảm bảo mật khẩu được nhập chính xác. Nếu không nhận được thông báo SMS từ ngân hàng, bạn nên liên hệ với đường dây nóng của ngân hàng để biết thêm thông tin.

Ngoài ra, bạn có thể ký gửi tiền vào tài khoản bằng cách sử dụng ví điện tử được đăng ký đặc biệt và sử dụng thẻ ngân hàng của bạn để ký gửi vào ví trực tuyến này.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating