Tôi đã nhấn nút “Đăng ký” vào một giải đấu có trả phí, nhưng tôi không có tiền trong tài khoản. Khi thêm số dư, nó có tự động bị trừ không?

Tôi đã nhấn nút “Đăng ký” vào một giải đấu có trả phí, nhưng tôi không có tiền trong tài khoản. Khi thêm số dư, nó có tự động bị trừ không?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Tôi đã nhấn nút “Đăng ký” vào một giải đấu có trả phí, nhưng tôi không có tiền trong tài khoản. Khi thêm số dư, nó có tự động bị trừ không?
AvatarUser12405 yêu cầu 5 months trước
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 5 months ago

Sẽ không bị trừ tiền tự động. Sau khi tài khoản được thêm tiền, hãy quay lại trang mô tả giải đấu và nhấn nút “Đăng ký” lần nữa.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Binary Option Rating