Tôi đã nhấn nút “Đăng ký” vào một giải đấu có trả phí, nhưng tôi không có tiền trong tài khoản. Khi thêm số dư, nó có tự động bị trừ không?

Tôi đã nhấn nút “Đăng ký” vào một giải đấu có trả phí, nhưng tôi không có tiền trong tài khoản. Khi thêm số dư, nó có tự động bị trừ không?Category: QuestionsTôi đã nhấn nút “Đăng ký” vào một giải đấu có trả phí, nhưng tôi không có tiền trong tài khoản. Khi thêm số dư, nó có tự động bị trừ không?
User12405 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Sẽ không bị trừ tiền tự động. Sau khi tài khoản được thêm tiền, hãy quay lại trang mô tả giải đấu và nhấn nút “Đăng ký” lần nữa.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating