Tôi có thể theo dõi trạng thái yêu cầu rút tiền ở đâu?

Tôi có thể theo dõi trạng thái yêu cầu rút tiền ở đâu?Category: QuestionsAuthor "Con42"Tôi có thể theo dõi trạng thái yêu cầu rút tiền ở đâu?
Con42 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Bạn có thể theo dõi trạng thái yêu cầu để rút tiền trong phần “Thu ngân”, “Rút tiền”. Bạn có thể xem trên các ứng dụng bằng cách truy cập phần “Thu ngân”, “Lịch sử Hoạt động”.

Nếu yêu cầu bị từ chối, trạng thái sẽ không hiển thị trong phần “Rút tiền” và thông báo cho biết lý do từ chối sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn. Khi lý do bị từ chối được khắc phục, bạn có thể gửi lại yêu cầu.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating