Tôi có thể sử dụng loại tiền nào khi giao dịch?

Tôi có thể sử dụng loại tiền nào khi giao dịch?Category: QuestionsTôi có thể sử dụng loại tiền nào khi giao dịch?
Godson yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Trong quá trình đăng ký, bạn có quyền xác định loại tiền mà bạn chọn để mở tài khoản giao dịch. Hiện tại, chúng tôi cung cấp cho bạn các lựa chọn giữa Đô la Mỹ, Euro và Rúp.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating