Tôi có nên chuyển sang một tài khoản thực không?

Tôi có nên chuyển sang một tài khoản thực không?Category: QuestionsTôi có nên chuyển sang một tài khoản thực không?
User12405 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Khi giao dịch với một tài khoản thực, bạn có thể dựa vào lợi nhuận thực. Các đặc quyền khác nhau và các cơ hội bổ sung được cung cấp cho bạn, ví dụ: cơ hội tham gia bất kỳ giải đấu, chương trình khuyến mãi trên Binomo, những phân tích, nhận trợ giúp từ người quản lý cá nhân và hơn thế nữa.

Để chuyển sang sử dụng tài khoản thực, bạn cần chọn loại tài khoản “Thực” ở trên đầu nền tảng. Để bắt đầu giao dịch với tài khoản thật, bạn cần phải ký gửi. Bạn nên vào phần “Thu ngân”, nhấp vào nút “Gửi tiền” ở trên cùng.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating