Tôi có một phiếu giảm giá, tôi cần nhập nó ở đâu?

Tôi có một phiếu giảm giá, tôi cần nhập nó ở đâu?Category: QuestionsTôi có một phiếu giảm giá, tôi cần nhập nó ở đâu?
User12405 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Kích hoạt phiếu giảm giá được thực hiện trong quá trình ký gửi tiền vào tài khoản. Bạn phải chuyển đến mục “Tiền mặt” trong phần “Thu ngân”, chọn phương thức thanh toán. Bên dưới số tiền thanh toán gần chữ “Coupon”, bạn cần nhấp vào liên kết “Thêm” và hoàn thiện các thông tin liên quan đến cổ phiếu, tiền thưởng và phiếu giảm giá và cũng nhập mã giảm giá của bạn vào dòng tương ứng.

Để nhận được tiền thưởng giảm giá, cần phải hoàn thành việc thanh toán.2

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating