Tiền thưởng và Giải đấu Quỹ tiền thưởng là gì?

Tiền thưởng và Giải đấu Quỹ tiền thưởng là gì?Category: QuestionsTiền thưởng và Giải đấu Quỹ tiền thưởng là gì?
Con42 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Đây là số tiền được Binomo ghi có vào tài khoản giao dịch của khách hàng để tăng tiềm năng giao dịch của họ. Các khoản tiền này được ghi có có tính đến các điều kiện tiền thưởng hoặc các chương trình khuyến mại được thông báo trên trang web Binomo.

Thêm tiền ký quỹ giao dịch bằng chi phí tiền thưởng xảy ra trong các trường hợp sau:

  • Phần thưởng chào mừng trong lần thêm đầu tiên của tài khoản giao dịch;
  • Tiền thưởng khi thêm tiền vào tài khoản;
  • Thanh toán theo các điều khoản của hệ thống bảo hiểm giao dịch;
  • Giải thưởng khi chiến thắng trong cuộc thi do Binomo tổ chức.

Những thay đổi trong điều kiện của các chương trình khuyến mại và số tiền thưởng tích lũy dựa trên các ưu đãi hiện tại của Binomo. Tiền thưởng được ghi có ngay trong ngày kể từ khi nhà giao dịch thực hiện bất kỳ hành động nào, theo kết quả mà họ có quyền nhận tiền thưởng. Sau khi tiền thưởng đã được tích lũy, khách hàng có thể rút toàn bộ tiền từ tài khoản giao dịch giao dịch, nhưng họ sẽ cần phải thực hiện các doanh thu giao dịch cần thiết trước.

Doanh thu giao dịch bắt đầu được tính từ thời điểm tiền thưởng được ghi có vào tài khoản giao dịch của khách hàng. Toàn bộ số tiền lãi mà khách hàng nhận được trong khuôn khổ sử dụng tiền thưởng trên tài khoản giao dịch sẽ được coi là tài sản và có thể được rút.

Khi khách hàng ký gửi tiền mà không có tiền thưởng ký gửi, họ có quyền rút tiền thưởng với lợi nhuận đã nhận được trong quá trình sử dụng nó.

Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Binomo để biết thêm thông tin chi tiết nhất về các điều kiện để ghi có tiền thưởng và rút tiền từ tài khoản giao dịch.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating