Tài khoản của tôi

Tài khoản của tôiCategory: QuestionsTài khoản của tôi
Ghensh1987 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Đăng ký trên trang Binomo như thế nào?

Trong trường hợp này, bạn cần phải:

  1. Cung cấp địa chỉ email liên kết với tài khoản.
  2. Đặt mật khẩu
  3. Thực hiện lựa chọn một loại tiền tệ tài khoản phù hợp.
  4. Chấp nhận các điều khoản trong Thỏa thuận Khách hàng và Chính sách Riêng tư.
  5. Chọn “Mở tài khoản miễn phí”.
Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating