Số tiền giao dịch tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?

Số tiền giao dịch tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?Category: QuestionsAuthor "Con42"Số tiền giao dịch tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?
AvatarCon42 yêu cầu 7 months trước
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 7 months ago

Khoản đầu tư tối thiểu được phép vào Binomo là $1 (euro) hoặc 100 rúp. Số tiền đầu tư tối đa được phép là $1000 (euro) hoặc 50 nghìn rúp.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Binary Option Rating