Số tiền giao dịch tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?

Số tiền giao dịch tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?Category: QuestionsSố tiền giao dịch tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?
Con42 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Khoản đầu tư tối thiểu được phép vào Binomo là $1 (euro) hoặc 100 rúp. Số tiền đầu tư tối đa được phép là $1000 (euro) hoặc 50 nghìn rúp.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating