Rút tiền từ tài khoản giao dịch như thế nào?

Rút tiền từ tài khoản giao dịch như thế nào?Category: QuestionsRút tiền từ tài khoản giao dịch như thế nào?
Godson yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Tiền có thể được rút về thẻ hoặc ví để sử dụng hoặc để thêm vào tài khoản của bạn bên trong nền tảng. Nếu bạn không thể rút tiền bằng các phương thức đã dùng để ký gửi tiền, bạn có thể sử dụng một phương thức khác thuận tiện với bạn (https://binomo/payouts), nhưng trong trường hợp bắt buộc, thẻ có ví phải thuộc về cá nhân bạn.

Số tiền tối thiểu để rút là $10 (10 euro) hoặc tương đương với $10 trên tài khoản của bạn. Ở một số tiểu bang, các tùy chọn này có thể ít hơn. Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng qua email support@binomo.com để biết số tiền rút tối thiểu ở quốc gia của bạn.

Nếu bạn muốn rút tiền từ tài khoản giao dịch về thẻ ngân hàng, thì ngoài quy trình rút tiền thông thường, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền. Trong trường hợp này, bạn cần gửi yêu cầu hỗ trợ đến email support@binomo.com. Để thực hiện yêu cầu hoàn tiền, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có đủ tiền trên tài khoản giao dịch để thực hiện hoàn tiền;
  • Không có tiền thưởng hoạt động trên tài khoản giao dịch.

Ngoài ra, Binomo có quyền hoàn tiền mà không cần thông báo cho khách hàng trong trường hợp, theo Binomo, hoạt động này có dấu hiệu lừa đảo.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating