Rút Tiền thưởng như thế nào?

Rút Tiền thưởng như thế nào?Category: QuestionsRút Tiền thưởng như thế nào?
Con42 yêu cầu 3 years trước

 

 

 

1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Nếu có một giao dịch bằng với tiền thưởng nhân với đòn bẩy, thì có thể rút tiền thưởng.

Khối lượng giao dịch bị ảnh hưởng bởi số tiền thưởng:

  • Nếu tiền thưởng nhỏ hơn 50% kích thước của khoản tiền ký gửi, thì giá trị đòn bẩy của doanh thu giao dịch sẽ là 35;
  • Khi đạt được mức thưởng từ 50% trở lên so với quy mô của khoản tiền ký gửi, giá trị đòn bẩy của doanh thu giao dịch sẽ là 40.

Để biết thêm chi tiết về điều kiện nhận tiền thưởng, hãy truy cập trang ký gửi tiền “https://binomo.com/cashier” để ký gửi tiền, sau đó chọn phương thức ký gửi tiền và nhấp vào liên kết (Thông tin Tiền thưởng).

Bạn có thể truy cập vào trang giao dịch, phần “Quà tặng” để xem thủ tục thực hiện doanh thu thương mại dựa trên tiền thưởng.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating