Rút tiền lãi như thế nào?

Rút tiền lãi như thế nào?Category: QuestionsRút tiền lãi như thế nào?
VietMop yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Bạn có thể rút tiền về thẻ hoặc vào ví đã được sử dụng để thanh toán. Đơn đề nghị rút tiền được gửi trong phần “Thu ngân”, “Rút tiền”.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating