Làm thế nào để xóa tài khoản?

Làm thế nào để xóa tài khoản?Category: QuestionsLàm thế nào để xóa tài khoản?
AvatarGodson yêu cầu 3 years trước
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 3 years ago

Trong trường hợp này, bạn cần khóa tài khoản của mình trên trang “Dữ liệu Cá nhân”.

Ở cuối trang, bạn cần nhấp vào “Chặn tài khoản”, sau đó nhập mật khẩu và cho biết lý do chặn, sau đó nhấn nút “Chặn”.

Sau đó, một thông báo về việc chặn tài khoản sẽ được gửi đến cho bạn.

Nếu bạn cần bỏ chặn tài khoản, hãy liên hệ với dịch vụ hỗ trợ theo địa chỉ email sau: support@binomo.com.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating