Làm thế nào để thay đổi số điện thoại của tôi?

Làm thế nào để thay đổi số điện thoại của tôi?Category: QuestionsLàm thế nào để thay đổi số điện thoại của tôi?
VietMop yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Nếu số điện thoại chưa được xác minh, thì bạn có thể thay đổi bằng cách truy cập vào “Dữ liệu Cá nhân”. Nếu số điện thoại đã được xác minh, thì bạn không thể thay đổi.

Bạn có thể chuyển yêu cầu thay đổi số điện thoại hiện tại của bạn đến bộ phận hỗ trợ khách hàng bằng cách sử dụng bất kỳ kênh liên lạc nào, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating