Làm thế nào để thay đổi mật khẩu?

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu?Category: QuestionsLàm thế nào để thay đổi mật khẩu?
Ghensh1987 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để thay đổi mật khẩu, hãy truy cập vào trang “Dữ liệu Cá nhân” và sau đó nhấp vào mục “Thay đổi Mật khẩu”.

Nếu bạn không thể truy cập vào tài khoản, bạn nên truy cập trang chủ và ngay bên dưới phím “Enter”, hãy sử dụng liên kết “Tôi đã quên mật khẩu”. Trong cửa sổ mở ra, bạn cần nhập địa chỉ email của mình và nhấn nút “Gửi”.

Một email chứa liên kết để thay đổi mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn. Vui lòng nhấp vào liên kết “Thay đổi Mật khẩu” trong email. Trong cửa sổ xuất hiện, bạn phải nhập mật khẩu, cũng như xác nhận mật khẩu mới.

Sau đó, bạn có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu mới để đăng nhập.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating