Làm thế nào để thay đổi loại tiền tệ của tài khoản?

Làm thế nào để thay đổi loại tiền tệ của tài khoản?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Làm thế nào để thay đổi loại tiền tệ của tài khoản?
AvatarUser12405 yêu cầu 5 months trước
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 5 months ago

Sau khi bạn đã đăng ký tài khoản, bạn không có cơ hội thay đổi loại tiền tệ của tài khoản. Nếu vẫn muốn thay đổi, trước tiên hãy xóa tài khoản hiện có và tạo một tài khoản mới với loại tiền tệ mong muốn. Để đăng ký tài khoản mới, bạn sẽ cần sử dụng một địa chỉ email mới.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Binary Option Rating