Làm thế nào để tham gia giải đấu?

Làm thế nào để tham gia giải đấu?Category: QuestionsLàm thế nào để tham gia giải đấu?
Godson yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để tham gia các giải đấu miễn phí, vui lòng nhấp vào nút “Đăng ký” trên trang giải đấu. Để đăng ký các giải đấu trả phí, bạn phải có một số tiền trên tài khoản thực không thấp hơn chi phí tham gia.

Tài khoản giải đấu được tạo sau khi giải đấu bắt đầu và để thực hiện các giao dịch sử dụng tiền ảo (₮). Tiền từ một tài khoản thực có thể được sử dụng để mua thêm trong các giải đấu.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating