Làm thế nào để nhận giải thưởng khi tham gia một giải đấu?

Làm thế nào để nhận giải thưởng khi tham gia một giải đấu?Category: QuestionsLàm thế nào để nhận giải thưởng khi tham gia một giải đấu?
Mokko yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Bạn có thể kích hoạt giải thưởng bằng cách truy cập phần “Quà tặng” trên nền tảng giao dịch.

Sau khi giải thưởng được kích hoạt, sẽ có sự gia tăng số dư trên tài khoản thực của bạn với số tiền của giải thưởng. Bạn có thể sử dụng các khoản tiền này để giao dịch trên tài khoản thật hoặc rút số tiền này.

Bạn có thể rút tiền vào thẻ và ví đa sử dụng để thanh toán trước đây.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating