Làm thế nào để có trạng thái VIP?

Làm thế nào để có trạng thái VIP?Category: QuestionsLàm thế nào để có trạng thái VIP?
AvatarGodson yêu cầu 5 months trước
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 5 months ago

Để trở thành khách hàng VIP, cần phải gửi tiền với tổng số tiền là 60 nghìn rúp hoặc 1 nghìn euro, và xác nhận số điện thoại.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Binary Option Rating