Đăng ký hoặc hủy đăng ký nhận bản tin như thế nào?

Đăng ký hoặc hủy đăng ký nhận bản tin như thế nào?Category: QuestionsĐăng ký hoặc hủy đăng ký nhận bản tin như thế nào?
Con42 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Bạn có thể đăng ký nhận bản tin Binomo bằng cách truy cập “Dữ liệu Cá nhân”. Để thực hiện điều này, hãy chọn hộp “Nhận đề xuất và tiền thưởng từ Binomo”, sau đó nhấn “Lưu”. Thực hiện điều này, bạn có thể nhận bản tin từ Binomo đến địa chỉ email của bạn.

Nếu bạn muốn hủy đăng ký nhận bản tin, thì chỉ cần bỏ chọn hộp “Nhận đề xuất và tiền thưởng từ Binomo”, sau đó lưu các thay đổi.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating