Có thể rút tiền thưởng từ tài khoản không?

Có thể rút tiền thưởng từ tài khoản không?Category: QuestionsCó thể rút tiền thưởng từ tài khoản không?
Ghensh1987 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Có, bạn có thể rút tiền thưởng sau khi tiền thưởng đã được giao dịch. Quy mô của doanh thu giao dịch bằng với tiền thưởng nhân với đòn bẩy.

Số tiền thưởng ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch:

nếu số tiền thưởng ít hơn 50% số tiền ký quỹ, đòn bẩy doanh thu giao dịch sẽ là 35%;

Nếu số tiền thưởng bằng 50% hoặc nhiều hơn số tiền ký quỹ, thì đòn bẩy doanh thu thương mại sẽ là 40.

Bạn có thể truy cập trang giới thiệu Tiền gửi “https://binomo.com/cashier” để xem chi tiết hơn về các điều khoản tích lũy, sau khi phương thức Gửi tiền được chọn và sử dụng liên kết với “Thông tin Tiền thưởng”. Bạn có thể theo dõi thưởng bằng giao dịch cách truy cập trang giao dịch, ở mục “Quà tặng”.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating