Có được sử dụng Bot hoặc giao dịch tự động không?

Có được sử dụng Bot hoặc giao dịch tự động không?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Có được sử dụng Bot hoặc giao dịch tự động không?
AvatarMokko yêu cầu 5 months trước
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 5 months ago

Việc thực hiện các quy trình giao dịch tự động đều bị cấm trên Binomo.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Binary Option Rating