Có cần phải ký gửi một khoản tiền trước khi bắt đầu giao dịch trên Binomo không?

Có cần phải ký gửi một khoản tiền trước khi bắt đầu giao dịch trên Binomo không?Category: QuestionsCó cần phải ký gửi một khoản tiền trước khi bắt đầu giao dịch trên Binomo không?
VietMop yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Không cần phải ký gửi tiền trước. Đầu tiên, bạn hãy làm quen với một tài khoản đào tạo, làm quen với nền tảng và mài giũa một chiến lược sinh lợi mới để sử dụng một tài khoản thực trong tương lai. Ngoài ra, bạn có thể tham gia những giải đấu miễn phí và hi vọng nhận được tiền thật trong trường hợp chiến thắng.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating