Có cần phải gửi bất kỳ tài liệu nào để rút tiền không?

Có cần phải gửi bất kỳ tài liệu nào để rút tiền không?Category: QuestionsCó cần phải gửi bất kỳ tài liệu nào để rút tiền không?
Ghensh1987 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Dịch vụ bảo mật có thể yêu cầu hình ảnh quét hoặc ảnh kỹ thuật số trang đầu tiên của hộ chiếu với các tài liệu bổ sung (ảnh thẻ ngân hàng, ảnh có hộ chiếu mở đang cầm trên tay, ảnh chụp màn hình từ ví điện tử) để đảm bảo rằng các chi tiết và tài liệu thuộc về người sử dụng tài khoản.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating