Có bị khấu trừ thuế thu nhập không?

Có bị khấu trừ thuế thu nhập không?Category: QuestionsCó bị khấu trừ thuế thu nhập không?
AvatarVietMop yêu cầu 5 months trước
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 5 months ago

Liên quan đến khách hàng của mình, Binomo không được coi là đại lý thuế. Do đó, thuế thu nhập được tính toán và thanh toán bởi chính khách hàng theo tiêu chuẩn lập pháp tiểu bang của quốc gia nơi họ cư trú.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Binary Option Rating