Có bị khấu trừ thuế thu nhập không?

Có bị khấu trừ thuế thu nhập không?Category: QuestionsCó bị khấu trừ thuế thu nhập không?
VietMop yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Liên quan đến khách hàng của mình, Binomo không được coi là đại lý thuế. Do đó, thuế thu nhập được tính toán và thanh toán bởi chính khách hàng theo tiêu chuẩn lập pháp tiểu bang của quốc gia nơi họ cư trú.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating