Các tài liệu được xác minh trong bao lâu?

Các tài liệu được xác minh trong bao lâu?Category: QuestionsCác tài liệu được xác minh trong bao lâu?
Godson yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Sau khi một bộ đầy đủ các tài liệu có chất lượng phù hợp đã được gửi đi, quy trình xác minh mất không quá 72 giờ. Nếu bạn cần gửi tài liệu bổ sung, hãy gửi các tệp đính kèm dưới dạng thư tương ứng bằng cách nhấn phím “Trả lời”.

Kết quả xác minh được gửi dưới dạng thông báo đến địa chỉ email.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating