Binomo là gì?

Binomo là gì?Category: QuestionsBinomo là gì?
Con42 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Binomo là một nền tảng giao dịch để kiếm tiền khi thay đổi tỷ giá hối đoái, giá trị của cổ phiếu và các chỉ số, hàng hóa và các tài sản khác.

Khi phát triển các chức năng và những cải tiến mới nhất, lợi ích của khách hàng được tính đến để khi giao dịch ở bất kỳ cấp độ nào, họ cũng cảm thấy thoải mái và chính quá trình này mang lại cho họ lợi nhuận.

Hoạt động của Binomo được quy định bởi một cơ quan độc lập của Dịch vụ Thị trường Tài chính Trung tâm (Giấy chứng nhận RU 0395 AA V0132), khiến chúng tôi trở thành một trong những nhà môi giới trao đổi an toàn nhất ở thị trường CIS. Công ty nằm trong quỹ bồi thường của cơ quan quản lý, có thể nói rằng tất cả các rủi ro thị trường của khách hàng Binomo đều được bảo vệ theo luật pháp Nga.

Ngoài ra, công ty là thành viên nhóm “A” của Ủy ban Tài chính Quốc tế, có thể được coi là sự đảm bảo cho khách hàng của Binomo về chất lượng dịch vụ, tính minh bạch trong quan hệ, bảo vệ một công ty trung lập và độc lập để giải quyết tranh chấp.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating