Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật sau đây mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin định danh cá nhân mà chúng tôi thu thập được về các cá nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân”) thông qua website https://binaryoptionrating.com/. Bằng cách truy cập Website, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn như được mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Đánh giá tùy chọn nhị phân có thể điều chỉnh lại Chính Sách Quyền Riêng Tư này để phản ánh những thay đổi trong luật pháp, trong thông lệ thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi, trong các tính năng trên Website của chúng tôi. Nếu chúng tôi đưa ra những điều chỉnh làm thay đổi cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, những thay đổi đó sẽ được đăng tải trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này và ngày hiệu lực sẽ được thông báo ở đầu Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá nhân về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Website. Chúng tôi cũng thu thập thông tin định danh không mang tính cá nhân, đó là thông tin có thể được liên kết với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, bao gồm tên đăng nhập, địa chỉ IP và mật khẩu.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Để ngăn chặn truy cập trái phép, chúng tôi duy trì các quy trình vật lý, điện tử và tổ chức hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân khỏi bị huỷ hoại một cách vô tình hoặc phi pháp, hay bị mất mát, thay đổi một cách vô tình, hoặc bị tiết lộ và truy cập trái phép

Cách thức sử dụng thông tin

Những thông tin chúng tôi thu thập sẽ được bảo vệ và sử dụng để tối ưu các dịch vụ chúng tôi cung cấp được:

  • Đăng nhập nhanh chóng hơn nhờ cookie
  • Gửi email đến bạn những thông tin khuyến mãi đáng chú ý (sẽ được cung cấp sau)

Chia sẻ dữ liệu của bạn

Đánh giá tùy chọn nhị phân không chia sẻ thông tin của bạn đến bên thứ 3. Mọi sự chia sẻ thông tin đều cần phải thông qua sự đồng ý của bạn.

Để phục vụ bạn nhanh chóng hơn với chất lượng cao hơn, chúng tôi sử dụng công nghệ “cookie” trên Website của mình. Cookie là những phần mã nhỏ, thường được lưu trữ trong ổ cứng máy tính người dùng. Chúng cho phép một website tự “tùy chỉnh” cho mỗi người dùng bằng cách ghi nhớ thông tin về việc truy cập website của người dùng đó. Cookie có thể lưu trữ nhiều thông tin, bao gồm địa chỉ IP, dữ liệu điều hướng, thông tin máy chủ, thời gian truyền dữ liệu, ưu tiên của người dùng, địa chỉ e-mail và mật khẩu cần thiết để truy cập Website. Phần “Trợ giúp” trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận cookie mới hoặc cách định cấu hình trình duyệt để nó loại bỏ tất cả các cookie. Nếubạn vô hiệu cookies, bạn có thể không truy cập được những chức năng hay tính năng quan trọng của Website này và việc sử dụng Website này có thể bị hạn chế. Cookie dùng trên Website này liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng.

Cách bạn có thể truy cập hoặc thay đổi thông tin định danh cá nhân của mình

Nếu bạn muốn cập nhật bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà bạn đã cung cấp từ trước, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền truy cập, sửa chữa, xoá, hoặc quyền phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà bạn có thể có theo luật pháp hiện hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại binaryoptionrating@gmail.com. Để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của bạn, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn trước khi cấp quyền truy cập hoặc thay đổi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

 

Rating
( No ratings yet )
Share to friends
Binary Option Rating